Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:

Obecnie planujemy kolejne mioty na jesie?/zim? 2018.

Spodziewamy si? g?ównie br?zowych szczeniaków miniaturowych i ?rednich. By? mo?e b?dziemy te? mieli szczeniaki czarne i kremowe.


UWAGA!

W dalszym ci?gu szukamy rodzin zast?pczych z okolic Trójmiasta!

Prosimy o kontakt.


 

Rodzice s? przebadani pod k?tem dysplazji stawów biodrowych i ?okciowych, chorób oczu i i genetycznej choroby post?puj?cego zaniku siatkówki. Obydwoje s? zarejestrowani jako psy hodowlane w ALAEU.


Przyjmujemy ju? zg?oszenia.

Cena szczeniaka to oko?o 2000 EUR. 

Wszystkie szczeni?ta s? sprzedawane wysterylizowane. 

Prosz? o wype?nienie formularza zg?oszeniowego

 

Zdj?cia z poprzedniego miotu:

Oto zdj?cie 2-tygodniowego szczeniaczka:

Szczeniaczek 3 tygodniowy:

Ca?y miot: