Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:

 

Osoby zainteresowane zakupem Australijskiego Labradoodla prosz? o wype?nienie poni?szego formularza zg?oszeniowego.

 


Formularz Zg?oszeniowy
Imi? i Nazwisko:
e-mail:
Adres:
Numer telefonu:
Czy b?dzie to twój pierwszy pies?:
Czy zamierzasz uczestniczy? z psem w szkoleniu?:
Czy masz preferencje dotycz?ce koloru?:
(Je?li tak, okre?l jaki kolor wolisz najbardziej.)
1:
2:
Czy masz preferencje dotycz?ce rozmiaru psa?:
Czy w domu s? dzieci?:
Je?li tak, w jakim s? wieku?:
Czy posiadasz ogrodzony ogród?:
Czy posiadasz obecnie jakie? zwierz?ta?:
Je?li tak, jakie?:
Czy kto? w twojej rodzinie jest uczulony?:
Czy kto? w twojej rodzinie jest uczulony na psa?:
Czy jeste? ?wiadomy, ?e nigdy nie ma pewno?ci czy dany pies nie wywo?a alergii?:
Ile godzin dziennie pies b?dzie sam sp?dza? w domu?:
Wymagamy, by osoba posiadaj?ca psa z tej hodowli poinformowa nas (oraz zwróci?a psa na swój koszt) jesli z jakichkolwiek wzgl?dów nie bedzie w stanie zajmowa? sie psem. Czy zgadzasz si? na to?:
Napisz prosz?, jaki jest twój wymarzony pies.:
(Prosz? uwzgl?dni? nast?puj?ce: Poziom aktywno?ci, ilo?? czasu sp?dzanego z psem, czy pies ma bra? udzia? w sportach, czy szukasz psa obronnego itp. Prosz? by oczekiwania by?y realistyczne)