Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:
 

Australijskie Labradoodle jako psy pracuj?ce potrzebuj? du?o kontaktu z cz?owiekiem. Nie nadaj? si? do ci?g?ego przebywania w ogrodzie.

 

Australijskie Labradoodle to psy o nieprzeci?tnej inteligencji. Bardzo ?atwo si? ucz?, dlatego warto tresowa? je ju? od 4-5 miesi?ca.

 

Labradoodle to psy nielniej?ce. Nie oznacza to jednak, ?e w ogóle nie wymieniaj? w?osa. Aby im to umo?liwi?, nale?y je raz na tydzie? wyczesa?. Mo?na je równie? strzyc zale?nie od pory roku i naszych upodoba?.

 

Tak, jak ka?dy pies, potrzebuj? wysokiej jako?ci karmy, sta?ego dost?pu do wody i du?o czu?o?ci od w?a?ciciela.