Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:

 

Historia Labradoodla rozpocz??a si? w 1988 roku w Australii. By? on niejako odpowiedzi? na pojawiaj?ce si? zapotrzebowanie na psa przyjaznego alergikom ale jednocze?nie ch?tnie wspó?pracuj?cego z lud?mi.

 

Na Hawajach mieszka?a trac?ca wzrok kobieta, która potrzebowa?a psa przewodnika. Niestety jej m?? by? uczulony na sier?? psa i nie mog?a ona posiada? w domu psa ?adnej ze znanych ras „niealergizuj?cych”. Wtedy w?a?nie Wally Cornen pracuj?cy w Stowarzyszeniu Australijskich Psów Pracuj?cych wpad? na pomys? skrzy?owania pudla i labradora. Urodzi?y si? 3 szczeni?ta, z których jeden zosta? wys?any na Hawaje i s?u?y? niewidomej kobiecie jako pies przewodnik. Ta krzy?ówka zosta?a nazwana Labradoodle.

 

Nast?pnie kontynuowano kojarzenie tych ras w celu uzyskania psów, od których wszystkie szczeniaki nie lniej? i s? przyjazne alergikom. W 1989 roku powsta?o Ruthland Manor Breeding and Research Centre oraz Tegan Park Research and Breeding Centre. W obu centrach prowadzono odpowiednie krzy?owania zwierz?t przebadanych genetycznie tak by wyeliminowa? zarówno lnienie jak i genetyczne choroby, którymi obci??one s? zarówno pudle jak i labradory. W ten w?a?nie sposób, na przestrzeni wielu lat ci??kiej pracy powsta?y wielopokoleniowe Australijskie Labradoodle, psy o niezwyk?ym charakterze.

Chcia?abym zwróci? uwag? na fakt, ?e zwyk?a krzy?ówka labradora z pudlem (najcz??ciej obci??onymi chorobami genetycznymi) w bardzo niewielu przypadkach pozwala uzyska? nielniej?ce i wolne od chorób zwierz?ta.