Amber Labradoodles to polska hodowla małych i średnich Australijskich Labradoodli. Labradoodle to przyjazne alergikom i astmatykom psy pracujące.

 
Subskrypcja
Jeśli chcesz być informowany o nowościach, zapisz się na nasz newsletter.
imię:
e-mail:
 

Historia Labradoodla rozpocz??a si? w 1988 roku w Australii. By? on niejako odpowiedzi? na pojawiaj?ce si? zapotrzebowanie na psa przyjaznego alergikom ale jednocze?nie ch?tnie wspó?pracuj?cego z lud?mi. Na Hawajach mieszka?a trac?ca wzrok kobieta, która potrzebowa?a psa przewodnika.

 

Aby dowiedzie? si?  o rasie zach?cam do przeczytania nast?puj?cych zak?adek:

 

1. Czy Labradoodle to pies dla mnie?

2. Historia Rasy

3. Typy Labradoodli

4. Przepisy dotycz?ce hodowli

5. Zagadnienia zdrowotne

6. Opieka nad Labradoodlem